Mehand

با افزایش میزان سفارشات شیلنگ های فلزی در سال های اخیر، تجهیز کارگاه تولید شیلنگ های فلزی بسیار ضروری به نظر می رسید.

در این راستا، تیم واحد اتصالات اقدام به تجهیز کامل کارگاه مذکور نمود. کارگاه تولید شیلنگ های فلزی قادر به مونتاژ و تست انواع شیلنگ های فلزی تا قطر 250 میلی متر ( 10 اینچ) می باشد.

هدف از تجهیز کارگاه مذکور، کاهش هزینه تمام شده و زمان تحویل کالا به مشتریان گرامی است.

میزان صرفه جویی ارزی حاصله از راه اندازی کارگاه تولید شیلنگ های فلزی در سال اول، حدود یکصد هزار دلار برآورد شده است.

دستاورد

 دستگاه تست مخازن CNG

 1- دستگاه آزمون انفجاری

این دستگاه قادر به انجام آزمون انفجاری برای مخازن نوع اول (CNG1) با سیال آب می باشد.

مطابق بند A12 استاندارد ISO11439 این آزمون در پروسه تست مخزن نمودند (Prototype) و بچ (Batch) لازم الاجراست.

برای انجام تست ، ابتدا مخزن با آب پر شده و به تدریج با نرخ مشخصی فشار بالا میرود تا مخزن منفجر شود.فشار ترکیدگی مخزن توسط سنسور اندازه گیری شده و جهت پردازش به کامپیوتر ارسال میشود.

حداکثر فشار تست در این دستگاه 700 بار است.

   

 

2- آزمون چرخه فشار (Leak Before Break-LBB)

به منظور تست خستگی در مخازن از این دستگاه استفاده می شود.روش تست نیز به این شکل است که دستگاه به صورت متناوب و طی 45 هزار سیکل، فشار مخزن را حداکثر تا 260 بار بالا برده و سپس تا 20 بار کاهش می دهد. در صورتی که قبل از رسیدن به 45 هزار سیکل، مخزن نشتی پیدا کند، تعداد سیکل رسیدن به نشتی ثبت شده و مخزن از لحاظ کنترل کیفی فاقد کیفیت اعلام می شود.

       

 

3-دستگاه آزمون انبساط حجمی

یکی دیگر از تست های مرتبط با تولید مخازن CNG، اندازه گیری میزان انبساط حجمی مخزن در زمانی که دارای حداکثر فشار است می باشد. در دستگاه آزمون انبساط حجمی، در فشار 300 بار، کمیت هایی مانند فشار، جرم و درجه حرارت توسط سنسورهای دقیق، اندازه گیره شده و جهت پردازش اطلاعات و انجام محاسبات به کامپیوتر ارسال می گردد.

محاسبات مربوط به تست توسط نرم افزار مربوطه انجام و گزارش نهایی در اختیار کاربر قرار می گیرد.

 

 

4- دستگاه آزمون نشتی 

این دستگاه به منظور تعیین نشتی قسمت کروی(عدسی) مخازن که از لوله تهیه شده اند، به کار میرود. روش تست به این ترتیب است که در ابتدا مخازن با هوای 10 بار و سپس توسط آب تا فشار 250 با تحت فشار قرار می گیرند. بررسی وجود نشتی در این تست توسط سنسورهای فشار، انجام می شود.